Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gudrun Bakt !

Art.1 ALGEMEEN
De e-commerce website van Gudrun Bakt !, maatschappelijke zetel te Molhemstraat 53, 3990 Peer, België, BTW BE 0670.953.552, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Gudrun Bakt ! houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Art.2 BESTELLING
2.1. De klant kan na het plaatsen van een product in zijn/haar winkelmandje kiezen om de bestelling af te ronden of om verder te winkelen. Kiest de klant voor de bestelling af te ronden dan komt hij/zij in het overzicht van het winkelmandje terecht. Hierin kunnen producten gewist worden en aantallen gewijzigd. Op elk moment kan de klant verder winkelen en producten toevoegen.
2.2. De klant kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen via het winkelmandje op de website Gudrun Bakt !
2.3. Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling in het winkelmandje, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt naar info@gudrunbakt.be.
2.4. Gudrun Bakt ! is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Art.3 PRIJZEN
Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in € (EURO). De prijzen zijn exclusief leverings-, reservatie- of administratieve kosten en worden apart vermeld.
Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

Art.4 UITSTRALING/AFBEELDINGEN
Omdat taarten, gebak en cupcakes ambachtelijk en via handwerk bereid zijn, kan de uitstraling en de kleur van onze producten afwijken van de producten getoond op www.gudrunbakt.be. Alle foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Gudrun Bakt ! kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld.

Art.5 LEVERING EN UITVOERING
5.1. De klant kan de producten persoonlijk komen ophalen bij Gudrun Bakt !, Molhemstraat 53, 3990 Peer (België) en dit steeds na afspraak.
5.2. Indien de klant verkiest om de bestelde producten met uitzondering van taarten, gebak en cupcakes, te laten leveren op het opgegeven afleveradres wordt er beroep gedaan op SendCloud.
5.3. Indien voor taarten, gebak en cupcakes er toch een levering dient plaats te vinden, dient dit steeds bij bestelling gemeld te worden via info@gudrunbakt.be en gelden volgende afspraken:
5.3.1. De ontvanger dient er zelf voor te zorgen dat er iemand op het afleveradres aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien dit niet het geval is, worden de kosten die hieruit voortvloeien doorgerekend aan de opdrachtgever.
5.3.2. Leveringskosten: De kosten voor levering van taarten, gebak en cupcakes worden op voorhand berekend, a.d.h.v. het opgegeven verzendadres van de klant verkregen, en doorgegeven aan de klant.
5.3.3. Aflevering: De taarten, gebak en cupcakes worden afgeleverd op het daarvoor opgegeven verzendadres in de bestelling. Bij levering aan bedrijven wordt afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. Gudrun Bakt ! is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering.
5.3.4. Vervoersrisico: De taarten, gebak en cupcakes reizen op risico van de koper. Door onvoorziene omstandigheden, kan het voorkomen dat de bestelling later wordt geleverd dan afgesproken. In dit geval is er sprake van overmacht en kan Gudrun Bakt ! niet aansprakelijk worden gesteld.
5.3.5. Gudrun Bakt ! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of bezorgdata.
5.4. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Taarten, gebak en cupcakes dienen steeds op voorhand (min. 5 dagen) besteld te worden. Doch enige vertraging in de uitvoering bv. wegens vakantie, geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.
5.5. Gudrun Bakt ! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering door toedoen van derde partijen.

Art.6 BETALING
Betaling gebeurt steeds elektronisch via de aangeboden betaalopties. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. U ontvangt de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

Art.7 AANSPRAKELIJKHEID
7.1. Schade: Gudrun Bakt ! is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is Gudrun Bakt ! slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke aantoonbare tekortkoming. Indien Gudrun Bakt ! aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.2. Allergieën: Gudrun Bakt ! maakt gebruik van producten als cacao, melkeiwit, lactose, tarwe, melk, soja, gluten, noten en zaden. Gudrun Bakt ! is niet aansprakelijk voor problemen voortkomend uit dit feit.

Art.8 WIJZIGING/ANNULERING
Om een bestelling te wijzigen en/of te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met Gudrun Bakt !. Dit kan via e-mail of per telefoon. Gudrun Bakt ! kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele gemaakte kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Art.9 GARANTIE
9.1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop (desgevallend van levering aan) door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
9.3. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Gudrun Bakt ! zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 8 kalenderdagen na levering ervan, door de klant schriftelijk te worden gemeld. Het schriftelijk schrijven moet aantoonbaar zijn. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
9.4. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
9.5. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op taarten, gebak en cupcakes.
9.6. De garantie is niet overdraagbaar.

Art.10 HERROEPINGSRECHT/RETOURZENDINGEN
Gudrun Bakt ! neemt geen bestelde artikelen terug. Controleer direct na ontvangst van uw bestelling of de artikelen onbeschadigd, compleet en volgens de factuur geleverd zijn. In ieder geval dient elke schade of gebrek binnen een termijn van 8 kalenderdagen na levering ervan, door de klant schriftelijk te worden gemeld. Het schriftelijk schrijven moet aantoonbaar zijn. Artikelen die beschadigd zijn door transport zullen gratis vervangen worden. Hierbij dient u wel foto’s van de beschadigde doos en de beschadigde artikelen aan ons te bezorgen. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Art.11 PRIVACY
Gudrun Bakt ! respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Gudrun Bakt ! zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Gudrun Bakt ! gebruikt uw gegevens alleen voor het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Art.12 COOKIES
Cookies zijn nodig voor vrijwel alle webwinkels.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Dit is noodzakelijk om bv. uw winkelwageninhoud te onthouden terwijl u verder bladert. Via cookies wordt ook bijgehouden via welke verwijzingspagina u bij ons terecht bent gekomen en welke pagina's u bezoekt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Hierbij wordt nooit gebruik gemaakt van persoonlijke gegevens. De geplaatste cookies betreffen zowel een sessie van Gudrun Bakt ! als een Google Analytics cookie. Daarbij worden de volgende gegevens opgeslagen:
• Tijdstip en duur bezoek
• IP-adres en type verbinding
• Type browser en apparaat
• Verwijzende pagina
• Bezochte pagina's

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Gudrun Bakt !, dan kunt u altijd contact opnemen. Onze afdeling klantenservice helpt u graag verder als u informatie wilt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen of verwijderen.

Art.13 WIJZIGING VOORWAARDEN
Deze verkoopsvoorwaarden van Gudrun Bakt ! worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.
Gudrun Bakt ! kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Art.14 BEWIJS
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Art.15 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Afdrukken